We facilitate your expats better!

Wat is een expat?

Het woord expat is een afkorting van expatriate. Een expat is iemand die tijdelijk of permanent, mede door zijn werk, in een land verblijft met een andere cultuur dan waarmee hij is opgegroeid.

Expats zijn over het algemeen hoog opgeleide mensen die voor een bepaalde tijd een arbeidsbehoefte vervullen welke in een land ontstaan is. Deze expats kunnen zelfstandigen zijn maar ook werknemers die intern worden verplaatst binnen een bedrijf.

Ten opzichte van een immigrant ziet een expat zichzelf meer als een tijdelijke bewoner van een land. Door dit tijdelijke karakter en omdat de bedrijven vaak internationaal zijn, voelt hij zich minder genoodzaakt om zich aan de Nederlandse cultuur aan te passen. Hij houdt vaak vast aan de normen en waarden uit zijn thuisland, terwijl die in zijn land van herkomst veranderen.

Hierdoor voelen expatriates bij terugkeer in hun eigen land vaak dat het hun land niet meer is. Dit kan leiden tot een gevoel van ontheemding of zelfs tot verdere vervreemding: het zogenaamde expatsyndroom. Ook bij kinderen kan dit probleem zich voordoen.

DTC-Facilities speelt in op deze problematiek. Onder andere door het optimaliseren van het integratieproces.